SKAM

Jak již krátký název napovídá, jedná se o zkratku pro Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže.
Koná se každý rok jednu sobotu v červnu, kdy mají mladí možnost si se svými partami, skupinami, spolči, atp. zasportovat v několika disciplínách, zúčastnit se různého doprovodného programu a také vyhrát putovní pohár. Akce je určena pro mladé lidi ve věku 12-26 let a vše probíhá ve sportovním areálu hned vedle kostela a fary v Dolních Počernicích.

CÍLE SKAMU

Možnost prožít příjemný víkend se svým spolčem, partou, skupinou,setkat se s ostatními mladými z celé ČR, poznat nové lidi či navázat nové kontakty,aktivně strávit červnovou sobotu,zajímavě strávit konec školního roku,a také podpořit ekumenu – snažíme se zvát mládež z různých křesťanských církví.

CHARAKTERISTIKA SKAMU

Akce se koná ke konci školního roku, kdy už pominulo školní šílenství. 🙂

Na SKAMu se hrají hlavně tři velké turnaje:ve volejbale (smíšené),ve fotbale (pro pány),ve florbale (smíšené).
Družstva, která se umístí jako první z každého turnaje, získají putovní pohár. První tři týmy z každé kategorie obdrží medaile. Po celý den je také možnost trhat rekordy v atletice, k dispozici je stolní fotbálek, pingpongový stůl a plno doplňujících her od frisbee přes badminton až po pétanque. Na závěr oficiálního programu je slavnostní bohoslužba, následuje předání cen a večer pak neformálně pokračuje u grilování na farní zahradě. V posledních letech se stal tradicí také koncert křesťanské kapely, která se pro každý rok obměňuje.