Historie

První ročník SKAMu se uskutečnil v roce 2006.
Tenkrát mladé z farnosti Dolní Počernice napadlo uspořádat sportovní turnaj s farností Kobylisy. Přidala se i farnost od sv. Ignáce,
a z toho vznikla myšlenka velkého sportovního turnaje pro více mladých. Sešel se první přípravný tým a proběhl první SKAM.
Následující roky byl každý ročník něčím zpestřen – postupným přidáváním mládeže z jiných církví, výročními oslavami nebo koncerty křesťanských kapel.

Fotbal:
1. Kobylisyčáci
2. FC Ignác
3. HoPo sv. Ludmila

Florbal:
1. FBC Kydos
2. HoPo sv. Ludmila
3. farnost Strašnice
4. Tým Kyje

Volejbal:
1. sv. Ignác
2. HoPo sv. Ludmily
3. Lienky popolave

Nejlepší hráč: Petr Duchek