Historie

První ročník SKAMu se uskutečnil v roce 2006.
Tenkrát mladé z farnosti Dolní Počernice napadlo uspořádat sportovní turnaj s farností Kobylisy. Přidala se i farnost od sv. Ignáce,
a z toho vznikla myšlenka velkého sportovního turnaje pro více mladých. Sešel se první přípravný tým a proběhl první SKAM.
Následující roky byl každý ročník něčím zpestřen – postupným přidáváním mládeže z jiných církví, výročními oslavami nebo koncerty křesťanských kapel.

Fotbal:
1. Arnoštci
2. SHM Počernice
3. Jabok
4. SHM Juniors

Florbal:
1. Dixáci
2. SHM Počernice
3. FC Zlíchov Catholic
4. CB Vinohrady
5. FC Ignác
6. Ministranti

Nejlepší hráč: Vojtěch Novotný & Petr Herián
Nejlepší střelec: Jan Kuřina & Martin Skalický